Main

Budskap 16 Augusti

Idag kommer ditt budskap från gudinnornas tarotkortlek, och det är gudinnan Sekhmet som har valt att tala till er idag. Här kommer hennes budksap;

Var stark!
Du är starkare än du tror och din styrka försäkrar dig en lycklig utgång. Se dig själv som stark och segrande. Klaga inte över någonting. Skyll inte på någon eller något. Du förkroppsligar styrka, inte ett offer. När du höjer dig över dina gamla mönster och ser dig själv i den vackra kvinnliga styrkans ljus så kommer ditt liv automatiskt att förändras på ett mirakulöst sätt. Du kommer att dra till dig nya möjligheter, nya typer av överflöd och nya relationer som hjälper dig att förverkliga din högsta potential. Att vara stark innebär att se sig själv i det bästa ljus du kan föreställa dig. Var verklig, tillåt dig själv att känna äkta känslor, men mest av allt, var stark.

Alternativa betydelser: Underskatta inte dig själv – Ge inte efter för påtryckningar eller frestelser – Undvik att klaga eller försjunka i negativa tankar – Börja styrketräna för att göra din kropp starkare.

Om Sekhmet:
Denna egyptiska solgudinna är en eldig beskyddare som är gift med den egyptiska guden Ptah. Hennes namn betyder stark och mäktig. Sekhmet förknippas med lejonet, som symboliserar hennes vildsint försvarande natur. Ibland visar hon sig med ett lejons huvud och en kvinnas kropp. Kalla på Sekhmet så understödjer hon din styrka och kraft.

Comments Off on Budskap 16 Augusti